Konsultacija mokyklų logopedams, specialiesiems pedagogams ,,Švietimos pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus”
2019 rugsėjo 25

2019 m. rugsėjo 25 d. Kauno m. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko konsultacija mokyklų logopedams, specialiesiems pedagogams ,,Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus”. Mokyklų specialistus konsultavo pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovė L. Gicevičiūtė, specialioji pedagogė L. Martinėlienė bei logopedė A. Puchovskienė.

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas