Konsultacija mokyklų logopedams, specialiesiems pedagogams ,,Švietimos pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus”
2019 25 rugsėjo

2019 m. rugsėjo 25 d. Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko konsultacija mokyklų logopedams, specialiesiems pedagogams ,,Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus”. Mokyklų specialistus konsultavo pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovė L. Gicevičiūtė, specialioji pedagogė L. Martinėlienė bei logopedė A. Puchovskienė.

SusisiekimeKauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
el. p. info@kppt.lm.lt

Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas