SVARBI TEISINĖ INFORMACIJA
2020 25 kovo

Teisinė informacija:

1. Jei karantino metu baigiasi nustatytas negalios terminas:

http://ndnt.lrv.lt/lt/naujienos/karantino-metu-baigiasi-nustatytas-negalios-terminas

2. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 20192020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo:

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2400_ee4cb0c91853c443865b214a6d651429.docx

3. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo:

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2401_a8de57fa5bb5d252d849defb63cc05c0.docx

4. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-372 „Dėl
rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

5. Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl
situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo:

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2412_6ffa0aa582b49d75c76c8f0cee0161ce.pdf

6. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“:

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2396_c1baefdb5d1907a27b6fdcb5956cd11e.pdf

7. Naujus teisės aktus galite rasti:                       

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai
https://www.nsa.smm.lt/teisine-informacija/teises-aktai/
https://www.smm.lt/

SusisiekimeKauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
el. p. info@kppt.lm.lt

Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas