Ankstyvosios intervencijos programa
2021 birželio 14

2021 m. birželio mėn. Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru vykdė Ankstyvosios intervencijos programą, skirtą nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ir/ar kitas psichoaktyvias medžiagas (išskyrus tabaką), bet dar nėra nuo jų priklausomi.

Ankstyvosios intervencijos  programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Šios programos metu jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą, kuri ugdo jaunuolių kritinį mąstymą, skatinant atsisakyti alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei stiprina motyvaciją keistis.

Programa trunka iki 10 valandų, kuri apima:

 • pradinį pokalbį,
 • 8 valandų praktinius užsiėmimus grupėje,
 • baigiamąjį pokalbį.

Programą vykdo Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ir visuomenės sveikatos biuro specialistai, kurie yra baigę specialius mokymus, skirtus Ankstyvosios intervencijos programos vykdymui.

Norint dalyvauti programoje reikia kreiptis į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Jeigu kyla klausimų, galite skambinti tel. +370 603 81 413 arba rašyti el. paštu kristina.navickiene@kaunovsb.lt

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas