Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“
2022 gegužės 19

2022 m. gegužės 19 d. Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko tarptautinės ankstyvosios
prevencijos programos ,,Zipio draugai“ baigiamasis metodinis konsultacinis pedagogų rengimo
seminaras. Seminarą vedė Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė ir
psichologė Raimonda Butkevičienė.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas