Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimas standartizaciniame tyrime
2022 birželio 14

Įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001), Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Vaiko raidos ir psichoedukacinių tyrimų centro mokslininkai kuria antrokų skaitymo bei rašymo sunkumų įvertinimo instrumentą. Šių metų balandžio – birželio mėnesiais atliekamas instrumento standartizacinis tyrimas, kurio metu tiriami Lietuvos mokyklų mokiniai, taip pat vaikai, turintys nustatytus skaitymo ir/ar rašymo sunkumus.

Šis instrumentas leis savalaikį disleksijos atpažinimą pradinėse klasėse. Šiame tyrime dalyvauja Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės: Aušrinė Mančinskienė, Raimonda Butkevičienė, Gita Žukovskienė.

Dėkojame Kauno Veršvų gimnazijos bendruomenei už bendradarbiavimą atliekant tyrimą.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas