Kvietimas į konferenciją „Į pagalbą vaikui“
2022 spalio 27

Vaikų, turinčių įvairių poreikių ir (ar) negalių, ugdymas bendrojo ugdymo kontekste
pastaruoju metu yra vienas esminių Lietuvos švietimo sistemos siekių. Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos, ugdymo įstaigų
bendruomenėms kelia tikslą pasiruošti visuotiniam įvairių ugdymosi poreikių ar negalią turinčių
vaikų ugdymui(-si). Įtraukties plano tikslas – pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines
kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui, mokantis drauge su savo bendraamžiais,
artimiausioje vaiko gyvenamosios vietos esančioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo
ugdymo(-si) poreikius atliepiančią pagalbą.

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su VDU Švietimo akademija
organizuoja konferenciją „Į pagalbą vaikui“. Pranešėjai pristatys empirinius duomenis, gerąsias
patirtis apie įtraukųjį ugdymą. Konferencijos metu specialistė iš Prancūzijos pasidalins šios šalies
integraliu požiūriu švietimo bendruomenėje priimant ir teikiant pagalbą vaikui, turinčiam ypatingus
poreikius.

Ugdymo įstaigose svarbus vaidmuo tenka Vaiko gerovės komisijai (VGK). Siekiant
sklandaus pasiruošimo įtraukiajam ugdymui, tikslingas ir savalaikis yra VGK komisijos narių ir
pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas. Šios komandos nariai, darniai bendradarbiaudami su
tėvais, teikia kompleksinę pagalbą vaikui. Konferencijos metu Kauno pedagoginės psichologinės
tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologai pristatys teikiamą pagalbą Kauno
miesto ugdymo įstaigų VGK.

Konferencija vyks 2022 m. lapkričio 15 d., 13.30 val.; nuotoliniu būdu, Zoom

platformoje. Dalyviams bus išduodami VDU Švietimo akademijos pažymėjimai.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas