Viešieji pirkimai
Įstaigos viešųjų pirkimų planai:
2021 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2020 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2019 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2018 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2017 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2016 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2015 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
Viešųjų pirkimų organizavimo dokumentai:
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m.
Atidaryti
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.
Atidaryti
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo reglamentas.
Atidaryti
Informacija apie įvykdytus pirkimus:
Informacija apie 2021 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2020 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2019 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2018 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2017 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2016 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas