Misija, vizija
TARNYBOS MISIJA

Profesionaliai teikti specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir psichologinę informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą Kauno miesto vaikams/mokiniams, jų šeimoms, pedagogams ir ugdymo įstaigoms.

TARNYBOS VIZIJA

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – profesionali, inovatyvi ir aktyvi ugdymo įstaigų bendruomenių partnerė vaikų/mokinių gerovės užtikrinimo veikloje.

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas