Informacija tėvams

Psichologų rekomenduojamų tėvams ir vaikams knygų sąrašas:

 

REKOMENDUOJAMA  LITERATŪRA:

 1. A.Faber, E. Mazlich  „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad jie kalbėtų“. 2009, Vaga.
 2. Shefali Tsabary „Sąmoninga tėvystė. Kurkime darnų ryšį su vaiku“. 2015, Alma litera.
 3. Julija Gippenreiter „Bendrauti su vaiku. Kaip? Auklėjimas be prievartos.“ 2008, Nandanas.
 4. Thomas Gordon  „Kaip tapti gerais tėvais? Vaikų atsakomybės ugdymo programa“. 2009, Presvika.
 5. Zariana ir Nina Nekrasovos „Liaukitės vaikus auklėti, padėkite jiems augti.“2008, Mijalba.
 6. Ross Campbell  „Kaip mylėti savo paauglį?“2010; „Kaip mylėti savo vaiką?“ 2011, Katalikų pasaulio leidiniai.
 7. Gary Chapman, Ross Campbell „Penkios vaikų meilės kalbos“ 2008, Alma littera.
 8. Dreikurs R., Soltz V.  „Laimingi vaikai: iššūkis tėvams“. 2014, Vaga.
 9. Steve Biddulph „Laimingų vaikų paslaptis“. 2010, Vaga.
 10. Carl Honore „Duokite vaikams ramybę“. 2012, Metodika.
 11. Michael Laitman, Ilja Vinokuras, Irina Jakovič „Šiuolaikiniai vaikai. Kaip augti kartu?“ 2011, Alma Littera.
 12. Bernhard Moestl  „Menas nustatyti ribas“. 2011, Algarvė.
 13. Marshall B., Rosenberg M.B. „Bendraukime be pykčio: nuoširdus kalbėjimas“
 14. R. Žukauskienė „Kodėl vaikai neklauso?“
 15. Peter Ruth „Nebijokite drausminti vaikų“. 1999, „Tyto alba“.
 16. Jesper Juul „ Paaugliai: kai auklėjimas nebepadeda. Ramiai per audringus laikus“. 2010, „Tyto alba“.
 17. Joan Durant  „Stiprių santykių tarp tėvų ir vaiko kūrimo vadovas: teigiamas, vaiko teisių nuostatomis pagrįstas požiūris“
 18. John W.James, Russell Friedman  su dr. Leslie Landon Matthews  „Kai sielvartauja  vaikai“. 2007, „Tyto alba“.
 19. B.Baranauskaitė, J.Daškevičienė, R.Klimaitė  „Tėvystė ir darbas, kai esame vieni. Patarimai vienišoms mamoms ir tėčiams“
 20.  Sean Covey  „7 efektyvių paauglių įpročiai“
 21. Calfield  „Sėkmės principai paaugliams“

 

Atsakymai į dažniausius tėvų klausimus.

 

 1. Kada verta konsultuotis su psichologu?
  Nėra vieningų požymių, pagal kuriuos nustatoma, reikia psichologo pagalbos ar ne. Jei jums iškilo šis klausimas, atvykite aptarti tai su psichologu.
 2. Ar teikiamos psichologo konsultacijos telefonu?
  Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai telefonu nekonsultuoja. Informacijos apie psichologinę pagalbą telefonu galima rasti internete www.klausau.lt
 3. Kiek trunka psichologinis konsultavimas?
  Tarnybos psichologai orientuojasi į trumpalaikį konsultavimą: dažniausiai 3 – 5 susitikimai po 50 min. Konsultavimo trukmę konsultantas ir klientas nustato bendru sutarimu. Tai priklauso nuo kliento pateiktos problemos, jo lūkesių.
 4. Ar konsultantas duos patarimą?
  Patarimus galima gauti, tačiau tai neužtikrina problemos sprendimo efektyvumo. Mes manome, kad geriau yra bendras konsultanto ir kliento darbas, ieškant galimų problemos sprendimo būdų.
 5. Ar konsultantas konsultacijos metu atliks vertinimą, prašys užpildyti testus?
  Apie vertinimo tikslingumą ir atlikimą klientas ir konsultantas sprendžia kartu. Vertinimas pats savaime problemos neišsprendžia, tik gali pasitarnauti kaip objektyvi pagalbinė  priemonė geresniam problemos supratimui.
 6. Ar psichologo konsultacijos konfidencialios, t.y. išlaikomos paslaptyje?
  Konsultantas konsultacijų turinį išlaiko paslaptyje, jo atskleidimas galimas tik sutikus klientui. Prioritetas –  kliento poreikių ir saugumo užtikrinimas.
 7. Kuo psichologo konsultacija skiriasi nuo psichiatro?
  Psichiatras yra gydytojas, gydantis psichikos sutrikimus. Psichologas dirba su sveika asmenybe, turinčia konkrečiame gyvenimo etape tam tikrų sunkumų, problemų (pvz.: mokymosi, bendravimo, emocinių, adaptacijos, kt.)
 8. Ar psichologas gali paskirti vaistų?
  Ne. Psichologas nėra gydytojas, jis neturi teisės nustatyti ligų ir skirti medikamentinio gydymo.
 9. Kas užtikrina konsultavimosi sėkmę?
  Konsultavimosi sėkmei yra svarbus pilnavertis kliento ir konsultanto kontaktas, paremtas kliento noru aktyviai spręsti patiriamus sunkumus, abipusiu pasitikėjimu bei bendradarbiavimu.
 10. Ką daryti, jeigu nebenori konsultuotis?
  Geriausia apie savo sprendimą nebesikonsultuoti psichologui pranešti konsultacijos metu.
 11. Ar mokykla gali gauti pažymą apie tai, kad konsultavausi pas psichologą?
  Psichologinio konsultavimo skyriaus psichologai pažymų ugdymo įstaigoms neteikia.
 12. Kuo psichologijos grupės skiriasi nuo paskaitos ar seminaro?
  Grupės nariai patys aktyviai dalyvauja susitikimų procese. Darbas grupėje vyksta remiantis dalyvių asmenine patirtimi, jausmais, išgyvenimais, o seminaruose ir paskaitose pateikiama mokomoji informacija.
 13. Kaip sprendžiamas konfidencialumo klausimas grupėje?
  Dalyviai nustato grupės taisykles, kurių laikydamiesi jie sukuria saugią grupės darbo aplinką sau ir kiekvienam jos nariui.
 14. Kiek žmonių bus psichologijos grupėje? Kiek tęsis grupė?
  Grupėje dalyvauja 8 – 12 asmenų, dažniausia grupės trukmė apie 10 susitikimų. Mokomųjų grupių trukmė priklauso nuo programos ir gali varijuoti.
 15. Kodėl vėluoja vaiko kalbos vystymasis?
  Sutrikimų priežasčių yra labai įvairių:- kalbos centrų pažeidimai nėštumo arba gimdymo metu;
  – kalbos aparato defektai (gomurio nesuaugimai, netaisyklingas sukandimas);
  – netinkamos mokymo sąlygos ir kt.
 16. Ar vaiko kalba „išsitaisys“ iki mokyklos esant įvairiems kalbos ir komunikacijos sutrikimams?
  Ankstyvoji korekcija suteikia platesnes galimybes tolimesnei vaiko kalbos plėtotei.
 17. Ar kalbos sutrikimas turės įtakos vaiko mokymuisi mokykloje?
  Kalbos sutrikimų turintys vaikas mokykloje gali patirti įvairių mokymosi sunkumų. Savalaikė ir kvalifikuota pagalba vaikui padės jų išvengti.
 18. Kuo tėvai gali prisidėti prie vaiko kalbos ugdymo?
  Su vaiku reikia daugiau įvairiapusiškai bendrauti, kalbėti. Aptarti dienos įspūdžius, skaityti knygeles.  Esant kalbos vystymosi sutrikimams glaudus logopedo ir tėvų bendradarbiavimas yra būtina sąlyga norint sulaukti gerų rezultatų ugdant vaikų kalbą.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas