Naujienos
2019 rugsėjo 27
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 26
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 25
Konsultacija mokyklų logopedams, specialiesiems pedagogams ,,Švietimos pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus”

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 24
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 24
Konsultacija ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedams, specialiesiems pedagogams ,,Švietimos pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus”

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 23
Seminaras ,,Elgesio terapijos technikų taikymas“

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 20
Konsultacija Mokyklos vaiko gerovės komisijai ir pedagogams

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 20
Sudėtingų atvejų grupė socialiniams pedagogams

...
Skaityti plačiau
2019 rugsėjo 19
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Obuolio draugai“

...
Skaityti plačiau

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas