Paskatinimai ir apdovanojimai

PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

Tarnyboje paskatintų ar apdovanotų valstybės tarnautojų nėra.

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms patvirtinimo“

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas