Pedagoginis psichologinis įvertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, kalbėjimo ir kalbos gebėjimų įvertinimas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikui atvykus į pedagoginį psichologinį įvertinimą, bus nustatyti jo kalbos ir pažintinių procesų vystymosi ypatumai. Vaiko tėveliai bendraus su logopede ir specialiąja pedagoge. Specialistės padės tėvams geriau suprasti vaiko kalbos vystymosi ypatumus. Bus aptartos pažintinių procesų ir kalbos bei komunikacijos gebėjimų vystymosi problemos. Su gydytoja bus aptartos vaiko sveikatos problemos. Vaikui bus rekomenduota švietimo pagalba, padėsianti įveikti raidos sunkumus.

Tėvai (globėjai), kiti lydintys asmenys pasikonsultuos jiems rūpimais klausimais.

 

Mokyklinio amžiaus vaikų vertinimas.

Pagrindinis pedagoginio psichologinio mokinio gebėkimų  įvertinimo tikslas – nustatyti jo intelektinių gebėjimų lygį bei ypatumus, išsiaiškinti realųjį žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį ir, jei reikia, rekomenduoti mokinio poreikius atitinkančią  ugdymo programą ir reikalingą švietimo pagalbą.

Specialistai susipažins su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pateikta dokumentacija, mokinio pedagogine charakteristika, sveikatos pažyma, mokinio klasės darbų sąsiuviniais (matematikos, lietuvių kalbos).

Specialioji pedagogė įvertins skaitymo, skaičiavimo ir rašymo įgūdžius, bendrąsias žinias.

Logopedė išsiaiškins vaiko kalbos vystymosi ypatumus, skaitymo ir rašymo sutrikimus.

Psichologas įvertins intelektinius gebėjimus bei jų  ypatumus, atskleis mokinio galias ir sunkumus.

Socialinis pedagogas, psichologui nukreipus, surinks informaciją apie šeimą, vaiką supančią aplinką, įvertins socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, socialinių veiksnių galimą poveikį vaiko ugdymuisi.

Esant reikalui, gydytoja neurologė konsultuos dėl įvairių sveikatos sutrikimų.

Tėvai (globėjai), mokytojai, kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais klausimais, supažindinami su vertinimo rezultatais.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas