Skaitykla
Padėkime augti saugiai
Atidaryti
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge
Atidaryti
Savarankiškumo ugdymas
Atidaryti
Bausmės
Atidaryti
Raminantys žodžiai
Atidaryti
Tėvų dalyvavimo vaikų konsultavime aspektai
Atidaryti
Vaiko savigarbos, savarankiškumo ir atsakomybės skatinimas
Atidaryti
Neįprastos mintys apie įprastus dalykus. R. Fulghum
Atidaryti
Nerimaujantys vaikai – ar tėvai gali jiems padėti?
Atidaryti
Kas padeda psichologui padėti Jūsų vaikui?
Atidaryti
Informacijos poveikis vaiko pažintinei ir emocinei raidai.
Atidaryti
Mokymosi sutrikimų atpažinimas ir pedagoginės pagalbos teikimas.
Atidaryti
Specialiųjų poreikių įtaka mokinio asmenybės ir socialinei raidai.
Atidaryti
Vaiko raidos psichologija.
Atidaryti
Vaikų emocijų ir elgesio sunkumai bei jų sprendimas bendradarbiaujant.
Atidaryti
Žaidimas ir vaiko vystymasis.
Atidaryti

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas