Kiti darbuotojai
  • Audronė Bertašienė, referentė;
  • Vaida Marcinkevičienė, raštvedė;
  • Tautvydas Adomavičius, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas;
  • Vida Vaitkevičienė, archyvarė;
  • Vidmantas Jusevičius, pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas;
  • Irena Kliauzienė, valytoja.
(informacija atnaujinta 2019-04-03)

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas