Specialistai
Psichologinio konsultavimo skyrius Kontaktiniai duomenys: A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas; tel. 8‑37 423284, el. p. psichologinisskyrius@kppt.lm.lt

 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Gita Žukovskienė Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovė, psichologė
Aušrinė Mančinskienė 2 kategorijos psichologė
Irena Jusevičienė 1 kategorijos psichologė
Dalia Račkauskaitė 1 kategorijos psichologė
Raimonda Butkevičienė 2 kategorijos psichologė
Raminta Radzevičiūtė-Porutienė 2 kategorijos psichologė
Tomas Porutis 2 kategorijos psichologas
Emanuelė Jurevičiūtė 2 kategorijos psichologė
Aušra Barniškienė 3 kategorijos psichologė
Kristina Dubienė Socialinė pedagogė metodininkė

(informacija atnaujinta 2019-04-03)

Pedagoginio konsultavimo skyrius Kontaktiniai duomenys: A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas; tel. 8‑37 424881, el. p. pedagoginisskyrius@kppt.lm.lt

 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Lina Gicevičiūtė Pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovė, specialioji pedagogė metodininkė
Angelija Janina Puchovskienė Logopedė metodininkė
Loreta Martinėlienė Specialioji pedagogė metodininkė
Elena Juškevičienė Logopedė metodininkė
Vida Jankevičienė Specialioji pedagogė metodininkė
Rozita Kristina Matelionienė Logopedė metodininkė
Renata Adomavičienė Specialioji pedagogė metodininkė
Jūratė Račickienė Specialioji pedagogė metodininkė

(informacija atnaujinta 2019-04-03)

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas