Registracija

Pedagoginio konsultavimo skyrius

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai  pedagoginiam psichologiniam specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimui priimami iš anksto užregistruoti tėvų arba ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos, lydimi tėvų (globėjų) arba jų įgaliotų asmenų bei atsinešę su savimi šiuos dokumentus:

Mokyklinio amžiaus vaikai

 • užpildytą mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymąi;
 • mokinio charakteristiką (patvirtintą mokyklos vadovo);
 • medicininius dokumentus (ne senesnį kaip vienerių metų išrašą iš medicininės kortelės su ausų-nosies-gerklės, chirurgo, nervų, akių gydytojų įrašais);
 • pagrindinių mokomųjų dalykų sąsiuvinius bei piešinius;
 • tėvų sutikimą dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • užpildytą ugdymo įstaigos  Vaiko gerovės komisijos pirminio/pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymą (jei vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą);
 • medicininius dokumentus (ne senesnį kaip vienerių metų išrašą iš medicininės kortelės su ausų-nosies-gerklės, chirurgo, nervų, akių gydytojų įrašais; jei vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos – turi būti logopedo įrašas).

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00 — 17.00 val.
V     8.00 — 15.45 val.

PIETŲ PERTRAUKA

12.00 — 12.45 val.

Priimamojo tel. (8-37) 424881

Psichologinio konsultavimo skyrius:

Tėvai (globėjai, rūpintojai), patys vaikai ar jaunuoliai, ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai ir pedagogai psichologo, socialinio pedagogo konsultacijoms registruojasi iš anksto.

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00 — 17.00 val.
V     8.00 — 15.45 val.

PIETŲ PERTRAUKA

12.00 — 12.45 val.

Priimamojo tel. (8-37) 424881

Ugdymo įstaigų konsultavimo skyrius:

Ugdymo įstaigos vadovas (atstovas) dėl konsultacijos įstaigai registruojasi el. paštu: konsultavimas@kppt.lm.lt arba telefonu +370 663 88 323

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00 — 17.00 val.
V     8.00 — 15.45 val.

PIETŲ PERTRAUKA

12.00 — 12.45 val.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas