Tarnybos taryba
 • Pirmininkė: Raminta Radzevičiūtė – Porutienė;
 • Sekretorė: Gita Žukovskienė;
 • Nariai: Loreta Martinėlienė, Jūratė Mikolaitienė, Jūratė Račickienė.
(informacija atnaujinta 2022-02-08)

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas