Tarnybos taryba
  • Pirmininkė: Raminta Radzevičiūtė – Porutienė;
  • Sekretorė: Gita Žukovskienė;
  • Narys: Aušra Barniškienė; Rozita Matelionienė; Jūratė Račickienė.
(informacija atnaujinta 2018-10-15)

SusisiekimeKauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
el. p. info@kppt.lm.lt

Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas