Tarnybos vadovai
Raimunda Žiulytė

Tarnybos direktorė

Išsilavinimas:
1992 m. baigė VU psichologijos specialybės mokslus, įgijo psichologo, psichologijos dėstytojo kvalifikaciją.
1981 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos fizikos mokytojo kvalifikaciją.
Darbo patirtis:
2001 - 2003 m. Kauno m. pedagoginė psichologinė tarnyba; psichologinio konsultavimo skyriaus vadovė.
1992 – 2001 m. Kauno m. pedagoginė psichologinė tarnyba; psichologė, mokyklų bendruomenių konsultavimo skyriaus vadovė.
1991 – 1992 m. Mokyklų psichologinės tarnybos centras; psichologė.
1990 – 1991 m. Kauno m. 33-oji vidurinė mokykla; direktoriaus pavaduotoja auklėjimui.
1989 – 1990 m. Kauno m. 41–oji vidurinė mokykla; psichologė, psichologijos mokytoja.
1986 – 1989 m. Kauno m. moksleivių darbinio mokymo ir profesinio orientavimo tarpmokyklinis gamybinis mokymo kombinatas, direktoriaus pavaduotoja gamybos – mokymo reikalams.
1979 - 1986 m. Kauno m. moksleivių darbinio mokymo ir profesinio orientavimo tarpmokyklinis gamybinis mokymo kombinatas, mokytoja.
1977 – 1979 m. Kauno m. moksleivių darbinio mokymo ir profesinio orientavimo tarpmokyklinis gamybinis mokymo kombinatas, laborantė, mokytoja, direktoriaus pavaduotoja.

Kabinetas: 302
Telefonas: 8 37 423284
El. paštas: info@kppt.lm.lt
Gita Žukovskienė

Psichologinio konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė

Išsilavinimas:
2002 m. baigė VU Pedagoginės psichologijos magistrantūros studijas, įgijo psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2000 m. baigė VU Psichologijos bakalauro studijas, įgijo psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
1995 m. baigė KU Ikimokyklinės psichologijos ir pedagogikos studijas, įgijo ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikaciją.
Darbo patirtis:
2010 - 2017 m. Kauno Veršvų vidurinė mokykla:
2013 - 2017 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
2010 – 2013 m. psichologė.
1995 - 2010 m. Pasvalio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, direktorė.
2002 – 2005 m. VŠĮ Pasvalio ligoninė, psichologė.
1986 – 1995 m. Pasvalio lopšelis - darželis ,,Liepaitė“, auklėtoja.

Kabinetas: 302
Telefonas: 8 37 423284
El. paštas: psichologinisskyrius@kppt.lm.lt
Lina Gicevičiūtė

Pedagoginio konsultavimo skyriaus vedėja

Išsilavinimas:
1991 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo defektologo (oligofrenopedagogika su logopedija) specialybę.
Kvalifikacija:
2009-04-21 logopedės metodininkės, specialiosios pedagogės metodininkės kvalifikacija.
1996-03-01 vyresniosios specialiosios pedagogės kvalifikacija.
1995-09-19 vyresniosios logopedės kvalifikacija.
Darbo patirtis:
Nuo 2005 m. iki dabar Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Pedagoginio konsultavimo skyriaus vadovė.
2001 - 2005 m. Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, specialioji pedagogė.
1996 - 2005 m. Kauno ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla, logopedė ir specialioji pedagogė.
1996 – 1998 m. Kauno 88-asis lopšelis- darželis, logopedė.
1993 - 1996 m. Kauno vaikų abilitacijos centras, logopedė ir specialioji pedagogė.
1991 - 1993 m. Vandos Tumėnienės vaikų kaulų tuberkuliozinė sanatorija, logopedė.

Kabinetas: 102
Telefonas: 8 37 424881
El. paštas: pedagoginisskyrius@kppt.lm.lt
Asta Keruckė

Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus vedėja

Išsilavinimas:
2002 - 2008 Psichologijos bakalauras, Mokyklinės psichologijos magistras, VDU
2011 - 2012 Pedagogika, laipsnio nesuteikiančios studijos, KTU
2014 - 2017 LSMU Kognityvinė elgesio terapija, psichoterapeuto kvalifikacija
2016 - 2017 LSMU Dėmesingu įsisąmoninimu (Mindfulness) grįstas streso valdymas. Sertifikuotas mokytojas
2019 - 2020 International Society of Schema Therapy ISST, Schema Therapy Institute, ST Individual Standart Certification
Darbo patirtis:
Nuo 2006 m. gegužės mėn. Kauno miesto savivaldybės administracija, Švietimo skyrius, vedėjo pavaduotoja.
Švietimo organizavimas, dalykinės pagalbos teikimas švietimo įstaigoms, švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų konsultavimas LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų vadybos kaitos klausimais.
2010 - 2019 m. Kauno miesto teismuose vykdytos teisinės vaikų (mažamečių ir nepilnamečių) apklausos, bendradarbiavimas su ikiteisminio tyrimo teisėjais, prokurorais, tėvais, globėjais

Kabinetas: 302
Telefonas: +37066388323
El. paštas: konsultavimas@kppt.lm.lt

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas