Istorija
Tarnybos istorija

1992 metų gegužės 11 dieną įsteigtas Mokyklų psichologinės tarnybos centro Kauno skyrius (vadovas Aleksandras Kučinskas). Jame pradėjo dirbti keturi mokyklų psichologai.

Nuo 1992 metų rugsėjo 1 dienos skyriuje jau dirbo aštuoni mokyklų psichologai. Reorganizavus Mokyklų psichologinės tarnybos centrą, 1996 metų sausio 25 dieną Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Kauno miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

Tarnyba pradėjo veikti 1996 metų balandžio 1 dieną. Personalas pasipildė naujais specialistais ir darbuotojais. Tarnybą sudarė Individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo, Mokyklų bendruomenių konsultavimo ir Diagnostinis pedagoginis skyriai. Prasiplėtė tarnybos vykdomos funkcijos ir veiklos sritys.

Šiuo metu tarnyboje veikia du skyriai: Psichologinio konsultavimo ir Pedagoginio konsultavimo.

Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:

 • Tarnybos veikla grindžiama humanistinės psichologijos principais ir idėjomis, jos teorija ir praktika.
 • Pagrindinis pagalbos tikslas – padėti besikreipiantiems asmenims ar organizacijoms tapti savarankiškesniais ir sugebančiais priimti brandesnius bei atsakingesnius sprendimus, labiau realizuojančius savo potencialią, palaikančiais gilesnius ir brandesnius santykius su kitais.
 • Teikiamos pagalbos esmė – santykis tarp specialisto ir kliento. Šis santykis grindžiamas besąlygiška pagarba ir asmens vertingumo pripažinimu, lygybe ir atsakomybės pasidalinimu, psichologinio saugumo ir laisvės atmosfera. Šio santykio dėka asmuo gali keistis ir tapti savarankiškesnis, atsakingesnis ir brandesnis.
 • Kiekvienam tarnybos klientui užtikrinamas konfidencialumas.
 • Kiekvienas tarnybos klientas (asmuo, kolektyvas,bendruomenė) yra laukiamas, siekiama jį suprasti ir padėti.
 • Teikiama pagalba grindžiama besikreipiančiojo laisva valia ir apsisprendimu, suvokiant, kad bet kokia prievarta, spaudimas ar įtaiga nesuderinami su pagalbos esme.
 • Pripažįstamas kiekvieno asmens unikalumas, todėl visos problemos ir sunkumai nagrinėjami kaip unikalūs.
 • Tarnybos specialistai pagrindinėmis humanistinėmis psichologijos nuostatomis vadovaujasi bendraudami su visų lygių vadovais, kitų įstaigų ir organizacijų atstovais ir kolegomis. Šis bendravimas grindžiamas partneryste ir bendradarbiavimu.
 • Kiekvienas tarnybos specialistas prisiima savo atsakomybės dalį už bendrojo tarnybos tikslo – Kauno miesto ugdymo įstaigas lankančių vaikų, jų tėvų ir mokytojų psichologinės sveikatos stiprinimas ir palaikymas – siekimą.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas