Naujienos
2020 8 balandžio
Siūlymai nuotolinės socialinės pedagoginės pagalbos teikimui. Kaip galite sau padėti?

Siūlymai, , kaip gali sau padėti socialinis pedagogas, teikiantis pagalbą nuotoliniu būdu. ...
Skaityti plačiau
2020 7 balandžio
Rekomendacijos tėvams ir mokytojams “Kaip padėti vaikui jei jis turi rašymo problemų?“

Dažniausiai pasitaikančios rašymo problemos ir patarimai kaip jas įveikti. ...
Skaityti plačiau
2020 7 balandžio
Rekomendacijos tėvams ir mokytojams “Kaip padėti vaikui jei jis turi skaitymo problemų?“

Dažniausiai pasitaikančios skaitymo problemos ir patarimai kaip jas įveikti. ...
Skaityti plačiau
2020 6 balandžio
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Atmintinė, kaip reaguoti į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį ...
Skaityti plačiau
2020 6 balandžio
Bausmės

Keletas taisyklių, kurios padeda pasiekti, kad vaikas mažiau priešintųsi suaugusiųjų reikalavimams. ...
Skaityti plačiau
2020 6 balandžio
Raminantys žodžiai

Padėkime sau, draugams, broliams ir sesėms šiais žodžiais ...
Skaityti plačiau
2020 6 balandžio
Tėvų dalyvavimo vaikų konsultavime aspektai

Patarimai tėvams siekiant, kad psichologo konsultacija būtų maksimaliai sėkminga. ...
Skaityti plačiau
2020 3 balandžio
Kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ir kaip jiems padėti?

Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistų rekomendacijos tėvams, kaip kalbėti su vaikais krizės situacijoje ...
Skaityti plačiau
2020 3 balandžio
Nuotolinė sudėtingų atvejų aptarimo grupė socialiniams pedagogams

Sudėtingų atvejų aptarimo II grupės užsiėmimas socialiniams pedagogams. ...
Skaityti plačiau

SusisiekimeKauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
el. p. info@kppt.lm.lt

Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas