Viešieji pirkimai
Įstaigos viešųjų pirkimų planai:
2019 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2018 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2017 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2016 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
2015 metų viešųjų pirkimų planas.
Atidaryti
Viešųjų pirkimų organizavimo dokumentai:
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m.
Atidaryti
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.
Atidaryti
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo reglamentas.
Atidaryti
Informacija apie įvykdytus pirkimus:
Informacija apie 2018 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2017 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti
Informacija apie 2016 metais įvykdytus viešuosius pirkimus.
Atidaryti

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas