Dėl Kauno miesto švietimo įstaigų švietimo pagalbos gavėjų sąrašų derinimo
2019 rugsėjo 3

DĖMESIO

Ikimokyklinių įstaigų švietimo pagalbos gavėjų sąrašai Kauno PPT bus derinami 2019-09-04 ir 2019-09-05 nuo 8.30 val. pagal pateiktą grafiką (PRIEDAS Nr. 1).

Mokyklų įstaigų švietimo pagalbos gavėjų sąrašai Kauno PPT bus derinami 2019-09-06 ir 2019-09-09 nuo 8.30 val. pagal pateiktą grafiką (PRIEDAS  Nr. 2)

Papildomi įstaigų sąrašai dėl pakartotinio Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (PRIEDAS Nr. 3)

Sąrašų derinimo laiko grafikai (PRIEDAS Nr. 4, PRIEDAS Nr.5, PRIEDAS Nr.6, PRIEDAS Nr.7)

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas