SVARBI INFORMACIJA KLIENTAMS

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Tarnybos spsichologai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams. Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu psichologinisskyrius@kppt.lm.lt arba tel. +37067307153. Registruojantis el. paštu prašome nurodyti rūpimą klausimą. Registracija telefonu vykdoma: pirmadieniais  – ketvirtadieniais: 9 – 16 val.  penktadieniais: 9.00 – 15.00 val.

Konsultacijai dėl mokinių  specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (ypač priešmokyklinio amžiaus mokinių), metodinės pagalbos Vaiko gerovės komisijoms ir pedagogams kreiptis el. paštu pedagoginisskyrius@kppt.lm.lt(nurodykite problemą ir savo telefono numerį) arba tel. +370 683 60686  ar 8 (37) 42 48 81. Registracija ir konsultacijos vykdomos: pirmadieniais – ketvirtadieniais 9-16 val. penktadieniais 9-15 val.

Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, nesant kitų galimybių, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.

Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui. Pedagoginiai psichologiniai įvertinimai, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas bus atnaujinti pasibaigus karantinui.  Kontaktinių konsultacijų laiką  suderinsime su  tėvais (globėjais).

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Atmintine-PPT-nuotolinis-1-2-791x1024.jpg
Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Atmintine-PPT-nuotolinis-2-791x1024.jpg
Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Atmintine-PPT-nuotolinis-3-791x1024.jpg
Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Atmintine-PPT-nuotolinis-4-791x1024.jpg

Susisiekime







Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
el. p. info@kppt.lm.lt

Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas