Veiklos sritis, rūšys

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Tarnybos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ–226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

pagrindinė Tarnybos veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

kitos veiklos rūšys:

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas