Misija, vizija
TARNYBOS MISIJA

Profesionaliai teikti specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir psichologinę informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą Kauno miesto vaikams/mokiniams, jų šeimoms, pedagogams ir ugdymo įstaigoms.

TARNYBOS VIZIJA

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – profesionali, inovatyvi ir aktyvi ugdymo įstaigų bendruomenių partnerė vaikų/mokinių gerovės užtikrinimo veikloje.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas