Psichologinis konsultavimas

Psichologiniame konsultavime universalių problemų sprendimo būdų nėra. Kiekviena psichologo konsultacija reikalauja maksimalaus konsultanto dėmesingumo klientui ir sugebėjimo parinkti tinkamiausias kiekvienam konkrečiam atvejui konsultavimo procedūras.

Psichologo konsultacija yra:

  • Laisvanoriška
  • Konfidenciali

Svarbiausios psichologinio konsultavimo užduotys:

  • Padėti klientui sužinoti savo vidinius rezervus ir jėgas.
  • Atskleisti, kas trukdo šiems rezervams pasireikšti ir juos panaudoti.
  • Padėti klientui suprasti, koks jis nori būti.

Psichologinės konsultacijos metu klientas:

  • Atskleidžia savo sunkius, neretai prieštaringus ir neįsisąmonintus jausmus.
  • Mokosi naujų, konstruktyvesnių elgesio ir bendravimo būdų.

Psichologas padeda:

  • Suprasti iškilusių sunkumų priežastis.
  • Surasti efektyvios pagalbos šaltinius.

Psichologo konsultacijos trukmė – 50 min.

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas