Tarnybos taryba
  • Pirmininkė: Raminta Radzevičiūtė – Porutienė;
  • Sekretorė: Gita Žukovskienė;
  • Narys: Aušra Barniškienė; Rozita Matelionienė; Jūratė Račickienė.
(informacija atnaujinta 2018-10-15)

Susisiekime
Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas